İntravenöz solüsyonlar şişe veya torba içinde ambalajlanmıştır. Doktor istemine göre solüsyon tek başına veya içine ilaç karıştırılarak hastaya verilebilir. Her ikisinde de aseptik tekniğe uygun olarak hazırlanması gerekir. Sıvı şişesi veya torbasının ağzında bulunan ve set takılacak olan kısmına el ile dokunulmaz. Solüsyonun içine ilaç karıştırılacaksa enjektörün iğnesi ile özel kısımdan ilaç verilir ve sıvı hafifçe alt üst edilerek ilacın sıvı ile karışması sağlanır.

• Hazırlanan karışıma sıvı seti takılır.
• Ucuna kullanım durumuna göre iğne veya angio katater takılır.
• Şişe veya torba yukarı kaldırılarak ters çevrilir.
• Bu esnada hazne (damlalık) kısmı yarısına kadar sıvı ile doldurulur.
• Daha sonra setin havası çıkarılır. Set üzerindeki klemp sıkıştırılarak hazırlanan sıvı diğer malzemelerle birlikte tedavi tepsisine konur.
• Hastanın yanına gidilerek hastaya işlem hakkında bilgi verilir.
• Serum askısı yerine takılır. Eller yıkanır.
• Tedavi bezi ve muşambası hastanın kolunun altına yerleştirilir.
• İV tedavide olduğu gibi hastanın koluna turnike bağlanır.
• İğnenin gireceği deri kısmı hastanın koluna turnike bağlanır.
• İğnenin gireceği deri kısmı antiseptikli pamuk ile silinir.
• Damara İV tedavide olduğu gibi girilir.
• Katater kullanılıyorsa damara girildikten sonra içindeki l iğne geri çekilerek çıkarılır. Plastik kısım damar içine itilerek bırakılır.
• Kataterin bağlantı ucuna sıvı setinin ucu takılarak yerleştirilir.
• Ven duvarının iğne ucuna bası yapmasını önlemek için uygun pozisyon verilerek ekstremite desteklenir.
• Flasterle tespit edilir.
• Sıvının akışı set üzerinde bulunan kıskaç aracılığıyla istenen miktarda ayarlanır.
• Ayarlanan damla sayısı mayi takip kağıdına işlenir.
• İşlem bittikten sonra sağlık personeli kendini enfeksiyonlara karşı korumak için ellerini tekrar yıkar.
• İstenen miktarda sıvının verilmesi sağlandıktan sonra tekniğe uygun olarak işleme son verilir.
• Bunun için; setin kıskacı kapatılır. Daha sonra katateri tespit etmede kullanılan flasterler uygun bir biçimde açılır.
• Bir el ile enjeksiyon yerinin üzerine antiseptikli pamuk konur. Diğer el ile iğnenin ajitajından tutularak iğne yavaşça geri çekilir.

• Kanama duruncaya kadar enfeksiyon yerinin üzerine pamukla bastırılır.